fredag 27 maj 2016

Vinnare av handelns studentuppsatspris 2016

Vinnarna av Hakon Swenson Stiftelsen och Handelsrådets studentuppsatspris för handelsrelevanta uppsatser har nu utsetts.

Bland drygt 40 nominerade uppsatser har juryn valt ut två vinnare. Dessa båda uppsatser bidrar med ny kunskap till handelsområdet och visar på hög vetenskaplig kvalité.

– Det var en hög och jämn nivå bland finalisterna i år och det fanns flera tänkbara vinnare, säger Johan Hagberg, som sitter med i juryn. De två vinnande uppsatserna är både välskrivna och relevanta.

Vinnarna av stipendierna 2016 är:

Handelsrådet

André Hedberg och Erik Bahri, Handelshögskolan i Stockholm
Vem är välkommen? En utforskande studie om utländska retailers legitimitet att vara verksamma i Bangladesh textilindustri

Hakon Swenson Stiftelsen

Malin Ek och Amanda Karlsson Streijffert, Lunds universitet
Optimization of sales in fashion retail by warehouse integration in multichannel

Läs mer på: www.handelsradet.nu och www.hakonswensonstiftelsen.se

För mer information om uppsatspriset kontakta
Jenny Dahlerus, informatör, Handelsrådet, jenny.dahlerus@handelsradet.nu eller 010–471 86 29
Lena Litens, stiftelsen/HR, Hakon Swenson Stiftelsen, på lena.litens@icahandlarna.se eller 08-55 33 99 29

André Hedberg, 50236@student.hhs.se eller 070–398 52 94
Malin Ek, malinek1@hotmail.com eller +34 606 582 548/+46 73 619 88 01


Om uppsatspriset

Handelns uppsatspris vänder sig till studenter vid högskolor och universitet, för att attrahera studenter att studera och fördjupa sig inom handelsområdet i sina kandidat-, magister- och mastersuppsatser. Varje år utses två studentuppsatser till vinnare. Dessa erhåller ett stipendium på 20 000 kronor vardera, som delas lika mellan uppsatsförfattarna. Hakon Swenson Stiftelsen och Handelns Utvecklingsråd delar ut var sitt pris.

Juryns medlemmar 2015 var Claes-Robert Julander, Handelshögskolan i Stockholm, Johan Hagberg, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, och Agneta Marell, Umeå universitet.


MOTIVERING VINNARE

André Hedberg och Erik Bahri, Handelshögskolan i Stockholm
Vem är välkommen? En utforskande studie om utländska retailers legitimitet att vara verksamma i Bangladesh textilindustri
Detaljhandelsföretags sociala ansvar i tillverkningsländer är en mycket aktuell fråga som återkommande uppmärksammas i svensk media. Även om många deltar i debatten så saknas ofta röster från dem som påverkas mest, det vill säga lokalbefolkningen i det land som diskuteras. Denna uppsats undersöker vilken legitimitet utländska detaljhandelsföretag har att verka i Bangladesh textilindustri. Studien har genomförts på plats i Bangladesh och kombinerar kvantitativa och kvalitativa metoder för att på ett pragmatiskt sätt få en mångsidig belysning med hänsyn till de särskilda metodutmaningar som följer av uppsatsens ämne liksom den kontext i vilken studien genomförts. Uppsatsen är genomgående välskriven och har hög relevans och aktualitet såväl praktiskt som teoretiskt.

Malin Ek och Amanda Karlsson Streijffert, Lunds universitet
Optimization of sales in fashion retail by warehouse integration in multichannel
Denna uppsats behandlar optimering av försäljning via multikanaler inom mode genom att studera hur tillgänglighet och omfördelning av varor mellan olika kanaler påverkar försäljningen. Studien har genomförts i form av en fallstudie med praktiska test i vilka försäljningsdata kombineras med andra typer av företagsdokument, intervjuer och observationer. Uppsatsen visar hur omfördelning av varor vid multikanalförsäljning kan bidra till att öka försäljningen och minska prisreduktioner. Uppsatsen behandlar ett viktigt område av utomordentligt stor ekonomisk betydelse för svensk detaljhandel. Den berör också frågor som har stor aktualitet inom detaljhandelsforskningen och har därmed hög praktisk och teoretisk relevans.