tisdag 16 november 2021

Svenska handelsföretag exporterar för drygt 1 000 miljarder kronor

Handelsrådets nya rapport ”Handel på export” visar att handelns totala exportvärde uppgår till 1 016 miljarder kronor och skapar 73 600 jobb i Sverige. Det skapar enorma möjligheter för Sveriges arbetsmarknad och ekonomi.


I många delar av världen är Ikea och H&M en stor del av Sverigebilden. Även om företagen tillsammans står för lejonparten av butiksförsäljningen utomlands finns ett 50-tal svenska butikskedjor etablerade utanför Sveriges gränser. Tillsammans omsätter dessa 572 miljarder kronor.

Därtill kommer butikskedjornas e-handelsförsäljning i utlandet som uppgår till 81 miljarder och renodlade svenska e-handlare som säljer för 16 miljarder till utländska kunder. En siffra som väntas öka.

– E-handeln skapar enorma exportmöjligheter för svenska handelsföretag och barriären att testa en ny marknad är låg. Det finns en stor potential för fler svenska e-handlare att sikta utanför Sveriges gränser, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.

Rapporten ”Handel på export” visar att många handlare upplever att höga fraktkostnader, tullar och snåriga produktregler är de största exporthindren.

Partihandeln en viktig exportfrämjare
Partihandeln som fungerar som mellanhand mellan säljare och köpare är en betydelsefull exportfrämjare som hjälper många mindre företag att nå ut till nya marknader. Exportomsättningen uppgår till 300 miljarder och skapar närmare 39 000 arbetstillfällen.

Rapporten pekar också på att en expansion till utlandet ofta leder till en ökad efterfrågan på kompetens inom områden som försäljning, marknadsföring och logistik.

– Vi ser att internationell expansion skapar större efterfrågan på högkvalificerad kompetens, därför är det särskilt viktigt att företagen satsar på kompetensutveckling för de anställda så att vi möter behovet, säger Unionens förbundsordförande Martin Linder.

Gränshandeln hårt drabbad av pandemin
Shoppingturismen, där utländska konsumenter reser till Sverige med det primära syftet att handla, stod för 47 miljarder kronor. Ett tydligt exempel är gränshandeln mot Norge, som dock varit hårt drabbad av pandemin.

– Vad som är positivt med internationell expansion är att det öppnar upp för erfarenhetsutbyten och former för lärande över landsgränserna som kan gynna praktiskt taget alla yrkesgrupper och alla anställda. Det skulle öka kompetensen, kunna göra arbetet mer intressant och samtidigt stärka företagens attraktions- och konkurrenskraft, säger Linda Palmetzhofer, ordförande för Handelsanställdas förbund.