tisdag 8 juni 2021

Handelns strukturomvandling växlar upp

Pandemin har accelerat handelns pågående strukturomvandling, men inte i grunden ändrat riktningen: digitalisering. Och det är omnikanalföretag grundande i traditionell butikshandel som verkar ha dragit det längsta strået – inte renodlade e-handlare.

Läs rapporten här.

– Pandemin präglar fortfarande i hög grad handeln och vårt samhälle i stort. Därför fann vi det befogat att följa upp vad som hänt sedan vår förra rapport lades fram för ett halvår sedan och att blicka framåt, säger Erik Åsbrink, ordförande i Handelns ekonomiska råd med anledning av rådets senaste rapport ”Handeln och covid-19: Strukturomvandlingen växlar upp”.

Pandemistöden gynnar de stora
De stödåtgärder som införts har varit viktiga för många av handelns företag. Generella stöd har enkelt kunnat utnyttjas, sammanfattar rapporten och konstaterar samtidigt att de mer riktade stöden har varit svårare att ta del av.
Höjda maxtak och krångliga regler har gynnat de stora företagen. Många små handelsföretag som ansökt om stöd har nekats. Säongsvariationer och hög andel säsongsanställda har gjort mindre företag mer svårbedömda och därmed minskat deras chanser till stöd, visar rapporten.

Omnikanalföretagen vinnare
E-handeln har under pandemiåret vuxit ungefär tre gånger snabbare än föregående år. Handelsföretag med bas i ”traditionell” fysisk handel har ökat sin e-handel allra mest.
– Nya e-handelskunder verkar i hög grad ha vänt sig till kända företag som byggt sin verksamhet på fysiska butiker och nu etablerat omnikanalerbjudanden, sammanfattar rådets Mats Bergman.

Fler anställda, färre butiker
Handelsföretagen planerar för att framtida tillväxt sker via andra kanaler än de traditionella, visar rapportens företagsenkät.
– Trots att antalet butiker förväntas minska, tror en majoritet av de intervjuade handelsföretagen att de kommer att anställa fler medarbetare framöver, säger Mats Bergman.
Sara Rosengren fortsätter:
– Resultaten visar på ett stort lärande bland företagen, särskilt vad gäller kundrelationer, försäljningskanaler och leverantörer. Företagen indikerar också att planerna för framtida tillväxt fokuserar på andra kanaler än den traditionella butiken.

Fakta:
Handelns ekonomiska råd

Handelns ekonomiska råd inrättades 2016 av handelns parter. Syftet är att sprida kunskap och insikt om handelns betydelse för samhället.
Rådet är oberoende och ansvarar själv för rapportens innehåll och dess slutsatser.

Se presentationen av rapporten på Handelsrådets Youtubekanal.