onsdag 15 mars 2017

11 miljoner kronor till fyra nya forskningsprojekt

Besöksnäringens Forsknings- och utvecklingsfond (BFUF) och Handelsrådet finansierar fyra forskningsprojekt i den gemensamma forskningssatsningen Framtidens fysiska mötesplats, med målet att få fram konkret och framåtblickande kunskap till nytta för både besöks- och handelsnäring.

ffm_3_bilder_webb

De fyra projekten delar på elva miljoner kronor. Projekten behandlar viktiga frågor som hur arbetsgivare kan bli mer attraktiva ur ett medarbetarperspektiv, handelns och besöksnäringens roll för en plats attraktivitet samt framtida kundupplevelser.

– Besöks- och handelsnäringarna smälter allt mer in i varandra och vi står inför gemensamma möjligheter och utmaningar. De fyra forskningsprojekten spänner över flera viktiga frågor kring framtida fysiska mötesplatser, säger Eva Fohlstedt, tf verksamhetsansvarig, BFUF.

– Den nya kunskapen kommer att bli till stor nytta för näringarna och vi är väldigt glada över att samtliga forskningsprojekt bygger på reella samarbeten mellan båda branscherna i olika former, säger Lena Strålsjö, FoU-expert, Handelsrådet.

De beviljade projekten är:

Attraktiva arbetsgivare: Employer branding i handels- och besöksnäring
Maria Ek Styvén Luleå tekniska universitet
1 780 000 kr

Attraktiv stadskärna genom platsinnovativa synergier
Malin Lindberg, Luleå tekniska universitet
1 600 000 kr

Den lilla stadens attraktivitet: Vilken roll och betydelse har handeln och besöksnäringen?
Oana Mihaescu, Handelns Forskningsinstitut
3 648 000 kr

Framtidens kundupplevelser: Digitalisering av tjänster i fysiska mötesplatser som ett sätt skapa mervärde för både företag och kund
Erik Wästlund, Karlstads universitet
3 961 000 kr

Läs mer om utlysningen: handelsradet.se/forskning-och-utveckling/forskningsprojekt/framtidens-fysiska-motesplats/


BFUF_logo_web

HR_Logotyp-350-75


Bakom satsningen och forskningsfonderna står arbetsmarknadens parter i form av Akademikerförbunden, Handelsanställdas förbund, Hotell- och restaurangfacket (HRF), Arbetsgivarföreningen KFO, Svensk Handel, Unionen och Visita.