Anmälan utbildningar

Samtliga utbildningar är kostnadsfria och genomförs digitalt via Zoom.

Kundservice och kundbemötande 2.0

Samhällets utveckling har lett till att kunderna är ständigt uppkopplade, pålästa och
medvetna. Konkurrensen från digitala medier ställer ännu högre krav på dig som
säljare. Du måste öppna upp för en kommunikation som hjälper kunden att identifiera
behov och komma vidare i sin köpprocess. Du måste skapa förtroende och få kontakt.

Del 1: 24 januari, kl. 08:00 – 12.00

Del 2: 31 januari, kl. 08:00 – 12:00

Anmäl dig här

Omvärldsanalys i den digitala handeln

Omvärldsanalys låter högtravande, men handlar enkelt uttryckt om att ha koll på vad som händer omkring dig för att kunna fatta beslut som gynnar din verksamhet. Det handlar om att göra den egna verksamheten konkurrenskraftig och relevant. Genom utbildningen får du lära dig att jobba med omvärldsanalys på ett sätt som fungerar för din verksamhet.

Del 1: 8 februari, kl. 8.00 – 12.00 

Del 2: 15 februari, kl.8.00 – 12.00

Anmäl dig här

Från tanke till köp

Idag har kunderna stora möjligheter att hitta information om och jämföra varor,
priser och buti Från tanke till köp ker. Det är på alla sätt viktigt att förstå hur och varifrån den potentielle
kunden får information och köplust. Tack vare digitaliseringen sker kundpåverkan
genom många olika kanaler.

Del 1: 9 mars, kl.08:00 – 12:00 Anmäl dig här

Del 2: 16 mars, kl. 08:00 – 12:00

Modigt ledarskap i handelns digitala transformation

Sedan ett antal år tillbaka sker en omfattande och accelererande strukturomvandling inom handeln. En förändring som ställer nya krav på ditt företag och dina anställda. Det krävs ett medvetet ledarskap för att utveckla verksamheten i positiv riktning och bli mer lönsam. Syftet med utbildningen är att du lär dig olika sätt att säkra gemensamt ansvar och ägarskap för verksamhetens resultat och får verktyg att leda och driva förändring på ett hållbart och modigt sätt.

Del 1: 15 mars, kl.13.00 – 17.00 

Del 2: 22 mars, kl.13.00 – 17.00

Del 3: 29 mars, kl.13.00 – 17.00

Del 4: 5 april, kl.13.00 – 17.00

Del 4: 5 april, kl.13.00 – 17.00

Anmäl dig här

E-handel, fysisk handel eller både och

Vilken affärsstrategi är rätt för ditt företag i ett digitalt handelslandskap? Vilka vägval
och överväganden bör företaget göra? Idag gäller det att förändringshastigheten
inom företaget är lika stor som i omvärlden. Annars riskerar företagen att hamna på
efterkälken. Det gäller att kunna ta till vara de möjligheter som finns och hantera de
utmaningar som digitaliseringen skapar. En väl formulerad strategi och tydliga mål är
en förutsättning för en stabil utveckling.

Del 1: 20 april kl. 08:00 -12:00 

Del 2: 27 april, kl. 08:00 -12:00

Anmäl dig här

Handelns digitala transformation

Handeln utvecklas ständigt för att motsvara marknadens behov, som i sin tur till stor
del styrs av kundens önskemål. Den digitala transformationen pågår för fullt och idag
förväntar sig allt fler en digital och sömlös kundupplevelse. Syftet med utbildningen
är att förstå hur handeln kan dra nytta av digitaliseringen och den omvärld vi
befinner oss i.

3 maj, kl. 08:00-12:00

Anmäl dig här

 

Agera lönsamt

Hur vet du att verksamheten utvecklas åt rätt håll? Vilka analyser behöver du löpande
göra för att ha koll på företagets utveckling? Genom utbildningen lär du dig att använda
affärsanalys på ett sätt som fungerar för din verksamhet. Du lär dig att löpande analysera
verksamhetens prestation utifrån nyckeltal och vilken information/data som det kräver.

Del 1: 10 maj, kl. 08:00 – 12:00

Del 2: 18 maj, kl. 08:00 – 12:00

Anmäl dig här