Trendspaning Strömstad: ”Regional gränsintegration kräver central förståelse”