Trendspaning Strömstad: ”Från noll till hundra – jakten på kompetens”