Trendspaning Malmö: Samarbete – handelns väg framåt