Varans väg till kunden – En studie om e-handel med dagligvaror