Uppgiftsskydd och marknadsexklusivitet – Två nya immaterialrättigheter i EUs läkemedelslagstiftning