Social e-shopping – En uppsats om att shoppa socialt i en kanal som är utformad för en enskild konsument