Sinnesmarknadsföring vid småskalig handel i butiksmiljö – En kvalitativ och kvantitativ studie om sinnemarknadsföringens användning hos företag samt uppfattning hos kunder