Resan är målet – En kvantitativ studie om kongruenta erbjudandens påverkan på köpintentionen