Om du säger det så – En jämförande studie om skillnader i kommunikationseffekter mellan social påverkan, egoism och altruism