Marginalpress – En jämförelse av förhållandet till överprissättning respektive underprissättning