Hur kan jag handla? – En explorativ studie av fyra mindre butikers arbete med att kombinera och integrera två butiksformat