Hantering av övergången från ägarledning till ägarstyrning – Entreprenörens och styrelsens roll