Företagskultur Enligt Competing Values Framework – En kulturell jämförelse mellan en marknadsledare och en ickemarknadsledare i detaljhandelsbranschen