För en attraktiv centrumhandel i tillväxt: En kvantitativ studie om vad som skapar attraktiv centrumhandel i en tätort