EUs antitrustregler och förhållandet till näringsfriheten – En analys av de teoretiska riskerna för att antitrustregleringens påföljder begränsar näringsfrihiheten