Den moderna säljprocessen – En kvalitativ studie av B2B -säljprocessen inom livsmedelsbranschen i norr