CSR – Ett måste inom höga prisnivåer En möjlighet inom låga prisnivåer