Centrumledares arbete med att stärka kundtillfredsställelsen