Svensk utrikeshandel och sjöfart under 1600-talet

Under 1600-talet flyttade många nederländare till Sverige för att bidra med kunskap och kompetens kring handel. Dessa bidrog till att utveckla den svenska utrikeshandeln och sjöfarten.

Namn: Håkan Jakobsson

År: 2011

Typ: Doktorand

De nederländska immigranterna kom ofta till Sverige på inbjudan av staten, men staten agerade kanske inte så rationellt och stabilt som man tidigare trott och de som flyttade hit gjorde det relativt ofta ganska oplanerat.

Arbetskraftsinvandrarna från Nederländerna hjälpte till att utveckla handeln i Sverige. Håkan Jakobsson, doktorand vid Stockholms universitet, har studerat detta inom ramen för sin avhandling. Nu kommer han att lyfta fram betydelsen av handelsutvecklingen på 1600-talet och ta ett större grepp för att definiera hur finansiering och investeringar fungerade inom svensk kompani- och fjärrhandel.

Fokus kommer att ligga på tre handels- och skeppskompanierna som uppkom och existerade under perioden mellan 1630 och 1670; det kommunalt finansierade Städernas skeppskompani, det nationella Västerviks Skeppskompani och det regionalt viktiga Norrländska Skeppskompaniet.

Namn: Håkan Jakobsson

År: 2011

Typ: Doktorand