Samarbete i leveranskedjan viktigt för framgång

I Rana Mostaghels doktorsavhandling Integrated Supply Chain Strategy, Competition Capabilities and Firm Performance undersöker hon sambandet mellan affärssystem, integration i leveranskedjan, konkurrensförmåga och företagets prestation hos tjänsteföretag.

Namn: Rana Mostaghel

År: 2009

Typ: Doktorand

– Antalet tjänsteföretag har på senare år vuxit mycket snabbt vilket har gjort att konkurrensen dem emellan blir allt hårdare, säger Rana Mostaghel. I min forskning fokuserar jag på vilken betydelse affärssystem i kombination med integration i leveranskedjan har för hur det går för företaget.

Samarbete lönar sig

Resultaten visar att det finns ett starkt samband mellan förbättrad integration i leveranskedjan och företagets framgång. Det finns däremot inget direkt samband mellan införande av affärssystem och hur bra det går för företaget, men förhållandet dem emellan underlättas av integration i leveranskedjan och konkurrensförmågan.

– Min forskning visar att ett tjänsteföretag som vill bli framgångsrikt bör överväga att samarbeta närmare med sina partners i leveranskedjan, säger Rana Mostaghel, och att införandet av ett affärssystem gör samarbetet smidigare även om det inte direkt påverkar företagets konkurrensförmåga.

Namn: Rana Mostaghel

År: 2009

Typ: Doktorand