Relationsskapande i direkthandeln

Handel direkt mellan företagssäljare och kund är ett område inom detaljhandeln som det inte har forskats så mycket på. Men där finns kunskap att hämta som kan vara nyttig även för övrig handel.

Namn: Ann-Kristin Lindberg

År: 2011

Typ: Doktorand

Ann-Kristin Lindberg, doktorand på företagsekonomiska institutionen på Uppsala universitet, har studerat direkthandeln ur konsumenternas perspektiv och kommer nu att bygga vidare på den empirin och fokusera på säljarnas perspektiv.

Aktörerna inom direkthandeln, det vill säga ”butikslös” försäljning, är duktiga på att bygga upp långsiktiga relationer. Genom att studera hur försäljarna arbetar kan denna kunskap föras vidare till resten av detaljhandelsbranschen. Även kvinnligt entreprenörskap kommer att lyftas fram då många av företagarna inom direkthandeln är kvinnor.

Namn: Ann-Kristin Lindberg

År: 2011

Typ: Doktorand