Partihandelns strategiska roll i samhällsekonomin

Forskningen kring den betydelsefulla partihandeln är eftersatt både i Sverige och internationellt. Detta trots att den har en mycket viktig roll att spela när det gäller både produktivitet och tillväxt.

Namn: Therese Norman

År: 2011

Typ: Doktorand

Therese Normans, doktorand vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping, avhandling kommer att fokusera på frågor kring partihandelns roll i samhällsekonomin. Utgångspunkten är att partihandeln kan liknas vid en central infrastruktur som knyter samman producenter och kunder.

Viktiga frågeställningen i forskningen är:

  • Partihandelns betydelse för produktivitet och tillväxt i Sverige
  • Partihandelns lokalisering i Sverige
  • Partihandelns betydelse för innovationer och teknisk utveckling i Sverige
  • Partihandelns betydelse för svensk export

Resultaten ska fylla viktiga kunskapsluckor och kunna fungera som underlag för beslutsfattare runtom i Sverige.

Namn: Therese Norman

År: 2011

Typ: Doktorand