Konsumentbeteende och produktinformation

Post doc-stipendiaten Linda Thunström, HUI Research, har genom experiment analyserat hur konsumenter påverkas av produktinformation angående hälsa och miljö.

Namn: Linda Thunström

År: 2009

Typ: Post doc

De nya empiriska insikter om konsumentbeteende och produktinformation som har framkommit inom projektet är bland annat:

  • konsumenter undviker ofta strategiskt produktinformation om hälsa och miljöpåverkan (det vill säga värderar denna information negativt) och detta beteende har stor betydelse för informationens effekt på efterfrågan.
  • om information innehåller kunskap om den sociala normen så väljer konsumenter att ta del av information i betydligt större utsträckning än annars.
  • smak är så avgörande för efterfrågan på livsmedel att hälsomärkning har mycket liten effekt på efterfrågan.
  • konsumenter har ingen förutfattad mening om att hälsomärkta produkter smakar sämre.
  • konsumenter är villiga att betala ett premium för hälsobefrämjande (”functional”) attribut, om dessa attribut är naturliga och smaken är opåverkad.
  • många konsumenter har stora svårigheter att förutsäga sina framtida preferenser även över begränsad tid och över en begränsad, känd och konstant valmängd.

Namn: Linda Thunström

År: 2009

Typ: Post doc