Förtroende och varumärken

Studien fokuserar på förhållandet mellan konsumenter och varumärken när det gäller förtroendet för varumärket. I avhandlingen Brand Trust av Clara Gustafsson ges nya infallsvinklar på hur förtroenderelationen byggs upp och hur företagen kommunicerar sitt varumärkes tillförlitlighet.

Namn: Clara Gustafsson

År: 2008

Typ: Doktorand

– Förtroende har traditionellt setts som något som mer eller mindre kommer automatiskt när företaget bygger sitt varumärke, säger Clara Gustafsson. I den här studien tar jag hänsyn till hur konsumenterna skapar mening när det gäller varumärket.

Favoritvarumärken skyddas av konsumenten

Tidigare forskning på förtroende har främst tagit fasta på företagens perspektiv och hur förtroende reducerar kostnader. I Brand Trust är relationen mellan företag och konsumenter det centrala och förtroende beskrivs som en asymmetrisk ömsesidighet där konsumenterna som litar på varumärken blir sårbara.

Studien lanserar begreppet Faithful Shielding (ung. ”troget beskyddande”) som dels innebär att företagen genom olika åtgärder skapar en säkerhet kring sina varor, dels att konsumenterna skyddar sina egna favoritvarumärken. Det kan leda till att företagen skapar en fasad av förtroende som inte är autentisk och/eller att konsumenterna håller fast vid sina favoriter trots att företagen gör misstag.

Namn: Clara Gustafsson

År: 2008

Typ: Doktorand