Forskning med fokus på små detaljhandlare

Forskning inom detaljhandeln har generellt sett omfattat och fokuserats på och inom större detaljhandelsföretag. I andra fall då forskning omfattat mindre företag har ofta små och medelstora detaljhandelsföretag behandlats som att tillhöra samma kategori.

Namn: Åsa Lang

År: 2008

Typ: Doktorand

Det har kunnat medföra att skillnader, relaterade till företagsstorlek, mellan dessa kategorier kunnat förbli oupptäckta. Även storleken på handelsplatsen, det vill säga stadens storlek, ger olika  förutsättningar för att driva affärsverksamhet inom detaljhandeln. Små städer torde skilja sig åt i konkurrensförutsättningar i jämförelse med större städer eller andra väl etablerade marknadsplatser.

Forskning specifikt inriktad mot små detaljhandelsföretag i små städer i Sverige är, enligt stipendiaten Åsa Lang, Högskolan i Gävle, ett eftersatt forskningsområde. Något som dock kan konstateras är att det runt om i Sverige finns många små detaljhandelsföretag som lever, överlever och/eller frodas och detta i små städer. Åsa vill svara på frågan hur de gör det.

För att kunna möta framtidens medföljande förändringar inom detaljhandeln är det därför viktigt att forska om och kring dessa (små) entreprenörers liv och verklighet för att sedermera förmedla denna kunskap till dem det berör.

Namn: Åsa Lang

År: 2008

Typ: Doktorand