Drivkrafter bakom hållbara inköp

Individuella moraliska värderingar liksom hur organisationen ser ut och var den befinner sig har stor betydelse för hur inköpare på detaljhandelsföretag förhåller sig till miljövänliga inköp.

Namn: Kaveh Peighambari

År: 2011

Typ: Doktorand

Syftet med fil dr Kaveh Peighambaris, Luleå tekniska universitet, doktorsavhandling var att undersöka vad som påverkar en inköpares beslut att engagera sig för miljömässigt hållbara inköp. Han använde sig av beslutsteorier som inkluderar resonerande och etiska perspektiv i sin forskning och gjorde bland annat enkäter med inköpare på detaljhandelsföretag.

Kavehs forskning visar att besluten i denna fråga är komplexa och inte bara påverkas av intellektuella faktorer utan även involverar många känslomässiga aspekter. Resultaten kan hjälpa detaljhandelsföretag att på ett effektivt sätt införa mer miljövänliga inköp.

Namn: Kaveh Peighambari

År: 2011

Typ: Doktorand