Att handla med ett klick: e-handelslösningar som inkorporeras i sociala och andra digitala media

Den internationella forskningen om detaljhandeln erbjuder idag en rik flora av studier om teknologiska innovationer inom e-handeln, mobilteknologi och sociala media. Det finns dock en brist på studier om ehandelslösningar som möjliggör direkt handel från medieinnehåll.

Namn: Ksenia Mischa Rundin

År: 2021

Typ: Doktorand

Ksenia Rudin är doktorand vid Handelshögskolan i Stockholms Center for Retailing och har fått beviljat anslag av Handelsrådet för att slutföra sina doktorandstudier. Hennes avhandlingsprojekt fokuserar på influencers nya roller inom handeln.

I projektet Att handla med ett klick: e-handelslösningar som inkorporeras i sociala och andra digitala media ämnar hon undersöka nya e-handelslösningar som möjliggör snabb handel direkt från sociala och andra digitala media, utan att behöva lämna plattformen.

Projektets syfte är att empiriskt undersöka och analysera hur konsumenter uppfattar och reagerar på inkorporerad e-handel. Ksenia avser utforska hur konsumenter uppfattar både de erbjudna produkterna och tjänsterna som de företag och varumärken som står bakom dem.

Kunskapen som genereras från projektet är främst tänkt att underlätta för de handlare som vill implementera inkorporerad e-handel.

KSENIA MISCHA RUDIN PRESENTATION

Ksenia Mischa Rundin är sedan hösten 2019 inskriven som doktorand på Handelshögskolan i Stockholms Center for Retailing. Hennes avhandlingsprojekt fokuserar på influencers nya roller inom handeln. Utöver sina obligatoriska doktorandkurser har hon även tagit alla kurser i forskarskolan CFR Research School in Retailing som också finansieras av Handelsrådet.

Namn: Ksenia Mischa Rundin

År: 2021

Typ: Doktorand