Hållbarhet som integrerat värde i varumärket

Fokus för post doc-stipendiaten Anita Radóns forskning har varit på hur varumärken (främst mode) kan integrera hållbarhet som ett specifikt, men ändå införlivat, värde. Hållbarhet som integrerat värde för varumärken bör studeras på flera olika nivåer.

Namn: Anita Radón

År: 2011

Typ: Post doc

Projektet har fokuserat på hur hållbarhet kommuniceras, och skulle kunna kommuniceras och hur hållbarhet skulle kunna integreras som värde på olika varumärkesnivåer. Det teoretiska ramverket för studien har tagit sin utgångspunkt i varumärken och kommunikation samt konsumtionsteorier, specifikt kring värde och värdeskapande. Projektet har utifrån företag och konsument undersökt hållbarhet som integrerat värde och specifikt fokuserat på frågor som:

  •     Kan hållbarhet kommuniceras i termer av kvalitet och design?
  •     På vilket sätt kan man öka konsumenters kunskap om kvalitet och material?
  •     Hur ser konsumenter på kopplingen mellan kvalitet och design och varumärke?
  •     Vilken roll spelar Internet respektive butik i varumärkets kommunikation kring hållbarhet och kvalitet?

Utifrån dessa frågor har forskningen och forskningsfronten på området ringats in, företags kommunikation har undersökts samt konsumentintervjuer och fokusgrupper med konsumenter genomförts vilket har resulterat i ett antal artiklar och konferenspapper med mera.

Namn: Anita Radón

År: 2011

Typ: Post doc