Gästprofessur

Handelsrådet har beviljat pengar för en gästprofessur på Centre for Retailing, Handelshögskolan Stockholm under två år 2018-2019. Professor Anne Roggeveen är innehavare av Charles Clarke Reynolds Professor of Retailing and Marketing vid Babson College, Boston och rankas som en av världens bästa retailforskare (se CV). Totalt har hon publicerat mer än 30 artiklar i de bästa marknadsföringstidskrifterna. Två av hennes artiklar har belönats som bästa, respektive mest citerade papper, i Journal of Retailing. Från den 1 januari 2018 tillträdde hon som editor för tidskriften Journal of Retailing, den ledande akademiska tidskriften inom retail.

Professor Roggeveen stödjer CFR genom att bidra med kompetens för att säkerställa att de pågående samarbetsprojekten vid CFR inte bara kommer företagen till godo utan även skapar akademisk höjd där ny kunskap omvandlas i vetenskapliga publikationer i de ledande vetenskapliga tidskrifterna för retail och marknadsföring. Hon är en viktig tillgång för handledning av doktorander och mer långsiktig utveckling av forskningsområdet. Hon bidrar till en internationalisering av forskningsmiljön kring CFR och till att banden med världsledande akademiker inom forskningsområdet stärks ytterligare.

Den unika arbetsmetoden vid CFR med stark samverkan med handelsbranschen gör att många internationellt erkända forskare fått upp ögonen för centret. I deras hemmamiljöer erbjuds inte samma möjligheter till studier av faktiska detaljhandelsföretag och kundbeteenden, ett arbetssätt vi på Handelsrådet gärna vill understödja.

Utöver det stöd som gästprofessuren ger direkt till CFR kommer hennes tjänst även att gagna svensk handelsforskning generellt genom att Anne Roggeveen deltar i den forskarskola Handelsrådet stödjer för blandade handelsdoktorander från olika svenska och internationella högskolor/universitet. Hon kommer också att hålla något branschnära seminarium per år som kommer att vara öppna för såväl akademiker som praktiker och då hon från och med årsskiftet är editor för Journal of Retail kommer hon också att hålla en såkallad ”Meet the editor-session” under 2018 eller 2019 med öppen inbjudan till alla svenska handelsforskare.

CV professor Anne Roggeveen

Projekttitel

Gästproffesur

Utlysning

Övriga projekt 2017

Projektledare

Anne Roggeveen