Attraktiva arbetsgivare: Employer branding i handels- och besöksnäring

Handel- och besöksnäringarna växer snabbt och har stora behov av arbetskraft. För att företagen ska kunna konkurrera om den både nu och i framtiden behöver de uppfattas som attraktiva arbetsgivare. Med employer brandning kan de nå dit.

– Vi ska undersöka hur arbetsgivare inom handel och besöksnäring kan attrahera, behålla och skapa positiva känslor hos sina medarbetare genom att arbeta med employer branding, säger Maria Ek Styvén, bitr. professor och projektledare, Luleå tekniska universitet.

Employer branding handlar om hur ett företag uppfattas som arbetsgivare av potentiella, nuvarande och tidigare anställda. Genom fokus på detta kan företaget bygga identiteten som arbetsgivare gentemot sina medarbetare. Syftet är att profilera företaget i förhållande till konkurrenterna. Ett tydligt företag blir mer attraktivt.

Forskargruppen ska studera uppfattningar, upplevelser och attityder till arbetsgivare från både potentiella och nuvarande medarbetares perspektiv. Syftet är att förklara hur detta påverkar deras lojalitet. De ska också se hur själva mötet med kunden påverkas av medarbetarnas attityder till och känsla för sin arbetsgivare.

– Medarbetare har en avgörande roll i hur ett företags varumärke uppfattas genom att de representerar företaget i varje kundmöte. Detta är särskilt viktigt inom tjänsteföretag, menar Maria.

Stöd för framtida rekrytering

Det finns få studier inom employer branding som är inriktade på specifika branscher. Här finns en viktig kunskapslucka att fylla.

– Projektet kommer att ge viktig kunskap om hur man kan öka attraktionskraften för handel och besöksnäring på arbetsmarknaden, vilken saknas i dag, säger Maria.

Forskarna ska använda en kombination av olika metoder som intervjuer, observationer och enkäter. Målet är att samla svar från drygt 1 000 personer. Forskningsresultaten ska vara ett stöd i näringarnas arbete med att bli mer attraktiva som arbetsgivare.

Projekttitel

Attraktiva arbetsgivare: Employer branding i handels- och besöksnäring

Utlysning

Framtidens fysiska mötesplats 2017

Projektledare

Maria Ek Styvén,

Luleå tekniska universitet

Övriga projektdeltagare

Åsa Wallström

professor

Anna Näppä

doktorand, Luleå tekniska universitet

Jenny Hellman

vd, Visit Luleå

Samarbetspartners

Visit Luleå AB, Icehotel, Kust Hotell & Spa, Nöjesgruppen, Äventyrsbutiken Hägglunds, Ica Supermarket och Adecco.

Beviljat anslag

1 780 000 kronor

Projekttid

2017–2019

Syftet med projektet är att generera ny kunskap om hur arbetsgivare i handel och besöksnäring kan attrahera, behålla och skapa positiva känslor hos sina medarbetare genom att arbeta med employer branding.