tisdag 8 december 2020

Vem gör karriär i handeln? Att vara ung och göra karriär i handeln

Se webbinariet i efterhand här.

Det finns idag flera hundra tusen personer verksamma inom handeln. Som bransch karaktäriseras handeln av att en mycket stor andel av den svenska befolkningen började sin yrkesbana där. Handeln är den bransch som fortfarande sysselsätter flest unga, men det finns en brist på samlad kunskap om vad som längre fram händer med de unga som börjar sin yrkesbana inom handeln. Flertalet stannar men många går vidare från handeln till andra branscher.

Under seminariet kommer forskarna Mikaela Backman vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping och Sven-Olov Daunfeldt, Handelns forskningsinstitut (HFI), presentera ny kunskap och nya forskningsresultat om arbetsliv och karriärer för unga som har sitt första jobb i handeln. De ger deltagarna en bild av vilka gemensamma nämnare det finns hos de personer som stannar inom handeln, de personer som avancerar inom näringen samt hos de som väljer att sluta i handeln.

Seminariet avslutas med en panel med
Henrik Ekelund, Svensk Handel,
Nina Forssblad, Akavia, och
Daniel Söderberg Talebi, Handelsanställdas förbund.

Moderator: Katarina Lundahl, Unionen.

Seminariet bygger på forskningsresultat från två olika forskningsprojekt som Handelsrådet finansierat.
– Karriärvägar inom partihandeln. Vilka börjar och slutar – som anställda och entreprenörer? Projektledare Mikaela Backman, Internationella Handelshögskolan i Jönköping.
– Bortom det första jobbet: en longitunell analys av karriärutvecklingen för unga i handeln. Projektledare Sven-Olov Daunfeldt, Handelns Forskningsinstitut

Läs om forskningsprojektet Bortom det första jobbet här.
Läs om forskningsprojektet Karriärvägar inom partihandeln här.

Mikaela Backman (foto Anna Hållams) och Sven-Olov Daunfeldt.