torsdag 16 november 2023

Utlysning 2024 öppnar

Handelsrådets utlysning för forskningsprojekt 2024 öppnar 16 november.

Liksom tidigare år har utlysningen det övergripande temat ”Forskning relevant för handeln”.
Ansökan är uppdelad i tre steg, där den första består av idéskiss från forskaren. De projekt som går vidare ges sedan möjlighet att skriva en fullskalig ansökan. Beslut om vilka projekt som beviljas medel tas i början på sommaren.

Sista ansökningsdag är 18 januari 2024 kl.14.00.

Ansökningsportalen återfinns här.