fredag 20 november 2020

Utlysning 2021 öppnar

Handelsrådets utlysning för forskningsprojekt 2021 öppnar 20 november.

Liksom tidigare år har utlysningen det övergripande temat ”Forskning relevant för handeln”.
Ansökan är uppdelad i tre steg, där den första består av idéskiss från forskaren. De projekt som går vidare ges sedan möjlighet att skriva en fullskalig ansökan. Beslut om vilka projekt som beviljas medel tas i början på sommaren.

Sista ansökningsdag är 15 januari 2021.

Läs utlysningstexten här.


Ansökningsportalen återfinns här.