måndag 30 september 2019
Till tisdag 1 oktober 2019

Utbildarkonferens 2019, 2 dagar

En tvådagarskonferens i Stockholm om framtidens handel som riktar sig till lärare inom ekonomi och handel och studie- och yrkesvägledare på gymnasiet och yrkeshögskolan.
Lokal: Biografen Skandia, Drottninggatan 82, Stockholm
För mer info, kontakta Mats Johansson, Handelsrådets yrkes- och kompetensexpert:
mats.johansson@handelsradet.se

Anmälan är nu stängd. Vill du ställa dig på väntelista, mejla till info@handelsradet.se


För program 30 september, se nedan
För program 1 oktober, se i kalendariet på detta datum, Handelsrådets dag

Program 30 september
09.30
– Registrering och fika
– Välkommen och inledning Mats Johansson, Handelsrådets expert på yrke- och kompetens
– Omvärldsanalys: ekonomi, administration och försäljning Linda Wiklund, omvärldsanalytiker, Myndigheten för yrkeshögskolan
Presentation
– Kompetenslyft för handeln, Helen Rönnholm, Handelsrådet
Presentation
– Framtidens gymnasiala handelsutbildningar med Cecilia Hågemark och Hans Almgren, båda undervisningsråd på Skolverket
Presentation
– Certifiering av gymnasiala handelsutbildningar med Lena Elfvingsson, verksamhetschef, Certifierat i Sverige
Presentation
Certifieringens webbplats

Lunch/läromedelsmingel

– Karriär i handeln/butikssäljartävlingen
www.karriarihandeln.se
– Handelsrådets forskningsrapporter, Lena Strålsjö, FoU-expert Handelsrådet
Presentation
– Handelsrådets arbetsmiljö- och säkerhetsutbildningar, Katrin Dagergren, Handelsrådet
Presentation

Fikapaus/läromedelsmingel

– Företagskällan, Anahi Davila, skolansvarig, Centrum för näringslivshistoria
Presentation (del 1)
Presentation (del 2)
– Hubro Education, norskt exempel
Hubro Education
– Summering
16.15-17.00 Eftersnack/läromedelsmingel

Några av de medverkande på årets Utbildarkonferens.