torsdag 23 september 2021

Tillit i personaliseringens tid

Direktsänt forskarwebbinarium med Stefan Larsson, docent, Institutionen för teknik och samhälle, LTH, Lunds universitet. Gäst: Håkan Jonsson, chef för Algorithmic Privacy & Fairness Centre of AI på Zalando.

Handeln är mitt inne i en strukturomvandling. En väsentlig del har att göra med användandet av personuppgifter och den data som kan samlas in om personer för att skräddarsy erbjudanden och tjänster. Hur påverkas relationen mellan handlare och konsument av denna datainsamling? Oroar sig konsumenten för hur personuppgifterna hanteras?

Under ett direktsänt webbinarium berättar Stefan Larsson om tilliten i personaliseringens tid samt de utmaningar som strukturomvandlingen medför vad gäller tillit, transparens och integritet.

På webbinariet talar Stefan Larsson, docent och universitetslektor på Institutionen för Teknik och Samhälle på Lunds universitet, om det tvååriga forskningsprojekt som studerar hur handeln bäst bygger och bibehåller kundens tillit för datadrivna och individualiserade tjänster, och vilken grad av transparens som är praktiskt möjlig och lämplig för insamling och användning av individens data.

Läs om Stefan Larssons Handelsrådsfinansieriade forskningsprojekt här.

Gäst på det direktsända webbinariet är också Håkan Jonssnn, chef för Algorithmic Privacy & Fairness Centre of AI på Zalando.

Anmäl dig senast den 21 september.

Webbinariet genomförs digitalt, en lyssningslänk kommer att skickas ut dagen före. Det finns möjlighet att ställa frågor under sändningen.

Frågor om webbinariet besvaras av:

Tilda Lundberg 
HUI Research
tilda.lundberg@hui.se
070 270 77 85

Ylva Åkesson
Handelsrådet
ylva.akesson@handelsradet.se