torsdag 17 oktober 2024

Sveriges butiker 2023

Välkommen att på plats i publiken ta del av färsk statistik kring det svenska butiksbeståndet.

HUI Research genomför på uppdrag av Handelsrådet årligen en studie av Sveriges butiksbestånd. Kartläggningen har pågått sedan 2018 och Butiksdatabasen lanseras därmed nu i sin sjätte upplaga. Butiksdatabasen innehåller data om Sveriges butiker, exempelvis kedjetillhörighet, kategori och segment.

Talare

HUI Research genomför på uppdrag av Handelsrådet årligen en studie av Sveriges butiksbestånd. Kartläggningen har pågått sedan 2018 och Butiksdatabasen lanseras därmed nu i sin sjunde upplaga. Butiksdatabasen innehåller data om Sveriges butiker, exempelvis kedjetillhörighet, kategori och segment.

HUI Research genomför på uppdrag av Handelsrådet årligen en studie av Sveriges butiksbestånd. Kartläggningen har pågått sedan 2018 och Butiksdatabasen lanseras därmed nu i sin sjätte upplaga. Butiksdatabasen innehåller data om Sveriges butiker, exempelvis kedjetillhörighet, kategori och segment.

HUI Research genomför på uppdrag av Handelsrådet årligen en studie av Sveriges butiksbestånd. Kartläggningen har pågått sedan 2018 och Butiksdatabasen lanseras därmed nu i sin sjunde upplaga. Butiksdatabasen innehåller data om Sveriges butiker, exempelvis kedjetillhörighet, kategori och segment.

Anmälan öppnar under tidig höst Anmälan öppnar under tidig höst