onsdag 6 september 2023

Statistiksläpp: Regional handel (tidigare ”Handeln i Sverige”)

Så gick den fysiska handeln i Sveriges län och kommuner under förra året! Den 6 september presenteras 2022 års statistik på plats på Nalen i Stockholm.

Läs ”Detaljhandelns utveckling i Sveriges län och kommuner” här!

Studien presenteras av Emelie Ekholm, analytiker HUI.

Moderator: Emma Hernell, vd HUI

I panelen:

Per Andersson, senior analytiker HUI

Henrik Ekelund, enhetschef näringspolitik Svensk Handel

Meta Persdotter, vd Coop Butiker & Stormarknader

Medverkar gör också Kent Hansson, kommunstyrelsens ordförande Strömstads kommun och Mats Johansson, vd Handelsrådet

Efter två tuffa pandemiår väntades 2022 bli en efterlängtad återhämtning för den fysiska handeln i Sverige. I stället kännetecknades året av krig i Europa, hög inflation och en kraftigt urholkad köpkraft hos konsumenterna. Mot bakgrund av färsk statistik tecknas en bild av hur den regionala handeln påverkades och framtidsutsikterna.

På uppdrag av Handelsrådet genomför HUI årligen en studie av Sveriges regionala handel. Kartläggningen, som gjorts sedan 1992, innehåller unika uppgifter och är en av de mest tillförlitliga källorna till kundskap om detaljhandel på lokal och regional nivå.

Kartläggningen baseras på uppgifter från SCB som granskas, justeras och kvalitetssäkras av HUI.

Statistiken används av handelsföretag, till exempel i marknads- och etableringsanalyser. Forskare, studenter, offentliga myndigheter, näringsutvecklare och fastighetsägare är andra användarkategorier.

Den aktuella statistiken kommer att finnas fritt tillgänglig på Handelsfakta.se i anslutning till seminariet. Välj avsnittet Regional handel: https://handelsfakta.se/handeln-sverige/

Den 6 september presenteras 2022 års siffror på plats på Nalen i Stockholm av Emelie Ekholm, analytiker på HUI. Presentationen sker i Pelarsalen, ingång David Bagares gata 17 .

Därefter inleds en paneldiskussion med analys och framtidsspaningar.

Seminariet spelas in och kommer att kunna ses på Handelsrådets Youtubekanal kort därefter.

VÄLKOMNA!

Se presentationen i efterhand här.