onsdag 30 november 2016

Spelar förpackningar någon roll i handeln?

Av Annika Olsson professor i förpackningslogistik och vid Centrum för handelsforskning vid Lunds Universitet.

I stort sett alla produkter som når oss konsumenter är förpackade och förpackningar är något som vi kommer i kontakt med dagligen. Dagligvaruhandeln är den stora dominanten när det gäller förpackningar. Eftersom vi äter varje dag, handlar vi också livsmedel ofta, och då kommer vi i kontakt med förpackningar i allsköns former. Men det är inte bara i dagligvaruhandeln förpackningar förkommer, de finns överallt i handeln, ibland synliga för oss konsumenter ibland inte.

Vad är då osynliga förpackningar? Jo sådana som inte syns i butiken, men som ändå varit med och bidragit till att varan faktiskt finns i butik, genom att bidra till att säkerställa transport, lagerhållning, distribution och leverans till butik. Sådana förpackningar finns till exempel inom mode och heminredning, där varorna packas upp för att synliggöras, och förpackningen plockas bort och blir därmed osynlig för konsumenten, som troligen inte ens tänker på att varan varit förpackad.

Men i dagligvaruhandeln syns förpackningarna nuförtiden. Engångsförpackningen introducerades i större omfattning på 50-talet då dagligvaruhandeln omvandlades. Omvandlingen skedde från specialbutiker som sålde specialprodukter i returförpackningar, såsom mjölk i glasflaska i mjölkaffären och kött i papper hos slaktaren, till självbetjäningsbutiker med stort sortiment och olika varukategorier samlade under ett och samma tak. För att dessa självbetjäningsbutiker skulle fungera med konsumenten som egeninköpare, fick engångsförpackningar en roll, inte bara som produktskydd för varan, utan också som ”den tyste försäljaren”. Rollen som tyst försäljare, innebar att förpackningen skulle attrahera konsumenten till köp genom att exponera varumärket men också genom att informera om innehållet. Förpackningen blev då och är fortfarande varumärkesägarens sätt att kommunicera med konsumenten och egentligen det mest naturliga gränssnittet mellan producent och konsument.

Men kommunikation och marknadsföring i all ära, förpackningens främsta uppgift är och kommer alltid att vara att skydda och bevara produkten, i synnerhet för livsmedel. I all handel har förpackningen en roll genom försörjningskedjan där den ska skydda innehållet, kommunicera vad som finns i förpackningen, vart det ska skickas och i största allmänhet underlätta distributionen av varor från producenter till konsumenter. Produktskyddet som är den viktigaste funktionen, är till för att säkerställa god kvalitet, produktsäkerhet och hållbara livsmedel. Samtidigt pratas det ofta om förpackningen som en bidragande faktor till såväl nedskräpning som resursslöseri. Det finns förvisso utrymme att förbättra förpackningar avseende både miljö och hållbarhet, men förpackningens främsta uppgift att bevara livsmedel och också förlänga dess hållbarhet glöms oftast bort i debatten. Förpackningens viktiga roll för bättre hållbarhet, säkerhet och kvalitet på våra livsmedel behöver belysas. Förpackningen kan nämligen föra mycket gott med sig i detta avseende och till och med bidra till hållbar utveckling genom att säkerställa bra varor, och förlängd hållbarhet på produkten.

Förpackningar har strategisk betydelse för företag som utvecklar produkter, framför allt på den förpackningstäta konsumentmarknaden. Samtidigt som konsumenter tillfredsställs genom attraktiva och användarvänliga förpackningar, ställs höga krav på förpackningen att bidra till oförstörda och säkra produkter. Kommunikationen på förpackningen har blivit allt viktigare med åren, eftersom 70 % av alla köpbeslut i dagligvaruhandeln sker i butiken, antalet produkter har ständigt ökat och differentieringen är större än någonsin. Förpackningens roll som väsentlig kommunikatör gör att varumärkesägare vinner på att se på förpackningen som en strategisk komponent i marknadsföring och som bärare av varumärkets identitet.