fredag 3 februari 2017

Smart data – lättare än du tror

Mängden data som finns att tillgå i världen idag är enorm och den växer med en väldig fart. Även inom handeln samlas data in som kan användas på smarta sätt.

– En tidig variant av dataanalys var i den amerikanska basebolligan där ett lag klättrade i serien genom att de köpte in spelare som de mänskliga talangscouterna missat eller undervärderat, men som vars potential algoritmerna fångat in, sa Ulf Johansson, professor i datavetenskap, Tekniska högskolan, Jönköping University.

Inom handeln kan dataanalys användas på flera olika sätt; till exempel response modeling (vilka kunder kommer med störst sannolikhet beställa något från vår katalog), clustering/collaborative filtering (finns det grupper av kunder som har liknande beteende), market basket analysis (vilka varor säljs tillsammans) och prediction/forecasting (försäljnings-och kampanjprognoser).

– Vår forskning visar att dataanalys är centralt för svensk handels konkurrenskraft och om man ska bli framgångsrik gäller det att vara med på tåget, sa Ulf.

Det är dock lätt att känna sig överväldigad av allt prat om BIG data och andra mer tekniska termer, men Ulf menar att det inte behöver vara så svårt.

– Inom handeln är det extremt sällsynt med big data i egentlig mening (big data innebär att mängden data är så stor att ett standardsystem inte klarar av samla in, bearbeta och behandla den inom en rimlig tid), fortsatte Ulf. För handelns del handlar det om att hantera sin data så att den blir smart data.

Det gäller för företagen att se till att datan är högkvalitativ, bestämma sig för vad man vill ha ut av dataanalysen och använda sig av någon av alla de billiga men kraftfulla mjukvaror som finns för dataanalys så behöver det varken vara jättesvårt eller jättedyrt.

Personalisering är förstås en önskvärd del av dataanalysen och många företag strävar efter att kunna göra så precisa erbjudanden till sina kunder som möjligt baserat på den data som finns tillgänglig.

– Här finns det dock en risk att upplevas som creepy om man som företag går för långt och kunden upplever att de vet mer än man har lämnat ifrån sig, sa Ulf. Det gäller att försöka hålla sig till den typ av personaliserad marknadsföring som upplevs som cute av mottagarna, men det är inte helt lätt eftersom mottagarna kan uppleva samma sak på olika sätt.

Ulf avslutade med att en förutsägelse om att data kommer att bli hårdvaluta på marknaden och att vi i framtiden kommer att ha en personlig app där vi samlar vår data och säljer den till de vi önskar ska ha tillgång till den.