fredag 7 december 2018

Shopping på semestern

Om turistkonsumtion i handeln

Turism och handel ligger nära varandra och för den fysiska platsen innebär en ökad turism även positiva effekter för handeln. Men hur ser egentligen turisternas shoppingbeteende ut? Vad köper turister och hur mycket spenderar de? Vilka är drivkrafterna och vad är viktigast för shoppingupplevelsen? Vid ett frukostseminarium i Göteborg den 7 december reder doktor Erik Lundberg ut dessa frågor. Seminariet kommer även att webbsändas.

Frukostseminarium fredagen den 7 december 2018 07:30-09.00

HUI Research, Handelsrådet och Centre for Retailing vid Göteborgs universitet bjuder in till frukostseminarium (även webbsänt) den 7 december i Göteborg där Erik Lundberg, doktor i företagsekonomi vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet, presenterar sin forskning kring turisters konsumtion i handeln. Elisabet Elmsäter Vegsö som arbetar med stads- och platsutveckling samt besöksnäringsfrågor på Svensk Handel kommer att kommentera resultatet ur ett näringslivsperspektiv.

Om forskningen
Det övergripande syftet med studien har varit att beskriva och analysera turisters konsumtion i handeln från flera perspektiv. Studien har varit uppdelad i två delar. Den första delen syftar till att analysera hur mycket turister spenderar och på vad. Här ingår även att förstå bakomliggande motiv till shoppande på semestern. Syftet med studiens andra del är att beskriva och analysera olika typer av turisters shoppingupplevelser och praktiker med fokus på meningsskapande och destinationens betydelse. Studiens akademiska bidrag är en större förståelse för fenomenet shopping i en turistkontext. För praktiken finns möjligheten att skapa attraktiva shoppingupplevelser för tillresta besökare och möjligheter att koppla sin verksamhet till turistaktiviteter.

Erik Lundberg är doktor i företagsekonomi vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet. Forskningen har sedan c:a 10 år fokuserat på fenomenen turism och evenemang och han är knuten till Centrum för turism vid Göteborgs universitet. Han har undersökt turismens och evenemangens effekter på samhället från ett hållbarhetsperspektiv med studier på större evenemang (Way Out West, En svensk klassiker, Fotbolls-EM etc.) och turistdestinationer i Västsverige. Han är också intresserad av konsumentbeteende och upplevelser kopplat till dessa områden.

Elisabet Elmsäter Vegsö är näringspolitisk expert och arbetar med stads- och platsutveckling samt besöksnäringsfrågor på Svensk Handel. Svensk Handel är en arbetsgivarorganisation som driver handelns frågor för parti- och detaljhandeln, såväl fysisk som digital.

Frågor om seminariet besvaras av:

Josef Gäreskog, HUI Research
josef.gareskog@hui.se
070-350 62 28