torsdag 22 april 2021

Sänkta arbetsgivaravgifters effekt på utrikes födda

Webbinariet går att se i efterhand på Handelsrådets Youtubekanal.
Hur bidrar sänkta arbetskraftskostnader för svenska företag till en ökad sysselsättning av utrikes födda individer? På vilket sätt kan sänkta arbetskraftskostnader potentiellt förbättra de utrikes föddas situation på den svenska arbetsmarknaden?

Direktsänt webbinarium med Anton Gidehag, filosofie doktor i nationalekonomi på Handelns forskningsinstitut/Örebro universitet, som utifrån sin forskning talar om hur den reducerade arbetsgivaravgiften för unga år 2007 påverkade sysselsättningsmöjligheterna för utrikes födda från icke-västerländska länder.

På webbinariet berättar Anton Gidehag om resultaten från studien om reducerade arbetskraftskostnader. Resultaten visar att de kostnadsbesparingar som reformen medförde bidrog till att förbättra sysselsättningsmöjligheterna för invandrare från icke-västerländska länder. Dessutom studeras även inom vilka sektorer dessa positiva effekter återfinns.

Efter presentationen vidtar paneldiskussion tillsammans med chefsekonomerna Johan Davidson, Svensk Handel, Katarina Lundahl, Unionen, och Stefan Carlén, Handelsanställdas förbund.

Webbinariet genomförs digitalt via Teams, en lyssningslänk kommer att skickas ut dagen före sändningen. Det finns möjlighet att ställa frågor under sändningen.

Anton Gidehag är filosofie doktor i nationalekonomi och studerar policyreformer och andra faktorer som kan påverka företags tillväxt- och sysselsättningsmöjligheter. I sin tidigare forskning har han bland annat undersökt hur nyrekryteringar påverkar företagens produktivitetsutveckling och effekterna av införandet av personalliggare i den svenska restaurang- och frisörbranschen.


Välkomna!