fredag 6 december 2019

Så blir butiken en destination

Välkommen på frukostseminarium fredagen den 6 december!
Handelsrådet och HUI bjuder in till ett frukostseminarium i Stockholm (även webbsänt) med Cecilia Fredriksson på temat ”Hur blir butiken en destination?”.

Ta del av Cecilia Fredrikssons presentation.

Fredag den 6 december
Tid: 08.00-09.30 (lättare frukost från kl. 08:00, seminariet börjar kl. 08:30).
Plats: Regeringsgatan 60 (Svensk Handels lokaler), Stockholm
Seminariet webbsänds också.

ANMÄLAN DIREKT HÄR PÅ SIDAN; LÄNGST NED

Hur blir butiken en destination?
Handelsplatser har genom alla tider attraherat konsumenter och delvis fungerat som destinationer. Platsens attraktionskraft och betydelse varierar dock och påverkar platsen på olika sätt. Till vissa handelsplatser och butiker reser konsumenter från hela landet, ibland även från andra länder, medan andra handelsplatser kämpar för att nå lokala konsumenter.
Vad är det som gör att en handelsplats eller en butik blir en betydande destination med en stark attraktionskraft och hur gynnar denna attraktionskraft platsen i stort?
På frukostseminariet den 6 december talar Cecilia Fredriksson från Lunds universitet om handeln som en destination utifrån forskningsprojektet ”Retail Destination” med avstamp i alternativa handelsplatser och biståndsbutiker utifrån konsumentperspektivet.
Medverkar gör också Annelie Gullström, head of business development på AMF Fastigheter, som tar ämnet vidare till butikskonceptet The Lobby på Regeringsgatan i Stockholm. Hon talar om The Lobby som retail destination och hur AMF arbetar med framtidens besöksupplevelse. The Lobby är utformad som en butik för retailers som vill kombinera eventdriven marknadsföring med digital exponering.

Handeln befinner sig mitt i en tid av digitalisering, urbanisering, globalisering och omfattande förändringar av köpmönster, där en av de stora konsekvenserna är relationen mellan plats och handel.
Vid detta seminarium behandlas frågor om hur handeln blir en destination och hur detta bidrar till platsens attraktivitet men även förändrar andra delar i den rumsliga och sociala miljön. Cecilia Fredriksson kommer bland annat att prata om konsumenternas upplevelse av alternativa handelsplatser och biståndsbutiker.

Forskningsprogrammet ”Retail Destination” har tagit utgångspunkt i relationen mellan handel och plats genom bland annat etableringsfrågor, logistik, stadsutveckling, butiksformat, förändrade konsumtionsmönster och digitalisering. Inom ramen för projektet har fokus bland annat legat på vilka resurser som bidrar till att göra handelsplatser attraktiva.

Cecilia Fredriksson är professor i etnologi och konsumtionskultur vid institutionen för service management och tjänstevetenskap vid Lunds universitet. Cecilias forskning kretsar kring livsstil och konsumtionsmönster på nya marknader. Hon har skrivit om hållbar handel, alternativa handelsplatser och kreativitetens villkor i olika konsumtionsmiljöer. Cecilia är också forskningsledare för ”Retail Destination”.