torsdag 22 oktober 2020

Returer i klädhandeln/Returns in the Clothing Industry

Returer inom klädhandeln – attityder och miljö

Se webbinariet här.

Ta del av presentationsmaterialet här: E-handelsreturer inom klädhandeln 2020 oktober.

Hur fungerar returerna inom den svenska e-handeln? Hur agerar konsumenterna och vilken inställning har de till leveransernas miljöpåverkan?

Hör Sharon Cullinane, professor i hållbarhetslogistik vid Göteborgs universitet, tala om attityder och miljö kopplat till returer inom klädhandeln.
Medverkar gör också Markus Nordlund, COO på Easycom, som arbetar med e-handelsreturer.

E-handeln har växt under flera år och därtill även antalet returer.
Kläder är den varukategori som flest handlar via nätet, en varugrupp som i sin tur returneras i mycket högre utsträckning än andra varor. De senaste åren har även antalet köp från utländska sajter ökat, vilket ofta innebär längre transportsträckor både för leveransen och returen.

På seminariet talar Sharon Cullinane om konsumenternas attityder till returer ur ett miljöperspektiv och hur företagen kan agera för att minska dem. Fokus kommer att ligga på klädhandeln men även andra varukategorier kommer att diskuteras.

Sharon Cullinane är professor i hållbarhetslogistik vid Göteborgs universitet och har tidigare varit verksam vid flera universitet runt om i världen. Projektet Reverse Logistics and the Environment finansieras av Energimyndigheten.

Markus Nordlund, COO på Easycom.

Webbinariet sker i huvudsak på engelska, och sänds via Zoom. Lyssningslänk skickas ut dagen före seminariet.
Möjlighet att ställa frågor under sändningen.

Arrangörer: Handelsrådet, Centre for Retailing vid Göteborgs universitet, HUI Research

Frågor om seminariet besvaras av:
Joakim Wirén, HUI Research
joakim.wiren@hui.se
070-147 66 56

Ylva Åkesson, Handelsrådet
ylva.akesson@handelsradet.se