fredag 24 augusti 2018

Retailtech – pitchmöte med bransch och akademi

För de forskare och handelsföretagare som nu är snabba i vändningarna, finns stora möjligheter att söka pengar för forskning, innovation och företagsutveckling.

VINNOVA har öppnat erbjudanden inom Legal- och Retailtech liksom Fashion- och Foodtech där vi på Handelsrådet är måna om att handelssektorn nu stämmer upp och visar på intresset för forskning och innovation.

Läs mer om Vinnovas erbjudande Från analog till digital: Legaltech och retailtech

Läs mer om Vinnovas erbjudande Från linjär till cirkulär: Fashiontech och foodtech

För att underlätta samverkan och för att visa att Handelsrådet stödjer handelsinriktade ansökningar så erbjuder vi dig som tänker bli projektledare och huvudsökande att prova er ansökan på oss.

Vi inbjuder härmed till en workshop där vi erbjuder möjligheten att pitcha er projektidé, få nya kontakter och förstås inspiration och information om utlysningarna. Handelsrådet kommer också att använda detta tillfälle för utvärdering för vilka ansökningar vi vill ge stöd i form av medfinansiering.

Det som krävs för att vara med på scen är att ni planerar för en ansökan till VINNOVA och att ni i förväg skickar in ett abstract till oss som beskriver er idé, projektkonstellation och eventuellt stödförfrågan från Handelsrådet.

Anmälan till mötet är senast den 20 augusti. Samma datum gäller även inskickning av abstract och anmälan till pitchning, men här är det först till kvarn.

För mer information kontakta gärna Andreas Hedlund på Handelsrådet
e-post: andreas.hedlund@handelsradet.se tel: 010-471 85 46