torsdag 24 oktober 2019

Retail Educator Workshop 2019

Läs om dagen här: Kort resumé 24 oktober

Torsdagen den 24 oktober bjuder Handelsrådet och Hakon Svensson Stiftelsen in utbildare från landets högskolor och universitet och representanter från handeln för att diskutera hur högre utbildning kan stärka handeln och säkra den framtida kompetensförsörjningen.

Inledningsvis ges ett par exempel på hur utbildningar vid högskolor och universitet samverkar med handelsföretag i det omgivande samhället. Därefter ger några företagsrepresentanter sin bild av branschens utmaningar och framtida kompetensbehov.

Dagen avslutas med ett rundabordssamtal då deltagarna ges möjlighet att reflektera kring hur samspelet mellan handeln och högra utbildning kan stärkas.

Utbildningsinstitutioner och handelsbolag som är intresserade är välkomna att vända sig till mats.johansson@handelsradet.se.